ładowanie...

Dofinansowanie z UE

Informujemy, że firma “Hochland Polska” Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt. „Pilotażowa linia technologiczna do pakowania sera odwzorowująca innowacyjny sposób jego pakowania”.

 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0759/18
Wartość projektu: 16 812 087,50 zł
Kwota dofinansowania: 6 823 955,00 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnej metody pakowania sera żółtego dojrzewającego typu holenderskiego i szwajcarskiego. Wyniki prac badawczo-rozwojowych zostaną wdrożone na terytorium RP, w postaci innowacyjnej linii pilotażowej do plasterkowania i pakowania. Nowa technologia poprawi wydajność produkcji oraz ograniczy odpadowość produkcji, poprawiając jednoczenie walory jakościowe produktu.

 

Planowanymi efektami projektu są: